Wij hebben melk, kefir, yoghurt, kwark, boter en kaas van Zuiver Zuivel, hun biodynamische melk is nu extra goed voor boerenlandvogels! De boeren zorgen automatisch voor meer biodiversiteit omdat zij biodynamische landbouw bedrijven, zij mogen het Demeter keurmerk dragen. En nu doen zij daar nog een schepje bovenop. Sinds 2017 voldoen zij aan strenge criteria voor boerenlandvogels die opgesteld zijn door Vogelbescherming Nederland. Daarom draagt hun zuivel ook het logo van Vogelbescherming Nederland.

“Zorg voor Rijke weides en red de boerenlandvogel”, zegt Vogelbescherming Nederland. De Zuiver Zuivel boeren zijn het daarmee eens. Samen met Vogelbescherming Nederland zorgen de boeren voor bloemrijke weides vol vlinders en bijen, waarin niet alleen onze koeien heerlijk kunnen grazen maar ook de kenmerkende Nederlandse boerenlandvogels en hun kuikens goed gedijen.

In een periode van 5 jaar gaat het aantal hectare weidegrond dat voldoet aan de strenge normen van Vogelbescherming omhoog van 20 naar 33%. Met de maatregelen die de boeren nemen worden weidevogels en andere boerenlandvogels gered!

Samenvatting van de criteria
Voor bedrijven met weidevogels:
• Minimaal 20% van de percelen zwaar weidevogelbeheer via kruidenrijk grasland en/of vernatting, doorgroeiend naar 33% in vijf jaar. Hierbij geldt een rustperiode tot 15 juni.
• Behoud, beheer en indien nodig herstel bestaande landschapselementen inclusief sloten en greppels.
• Behoud openheid van het landschap. Hiermee wordt ook rekening gehouden bij de aanplant van bomen en bosschages.
• Een van de opstallen is toegankelijk voor boerenzwaluw en geschikt om te broeden.
• Legselbeheer op het gehele bedrijf
• Streekeigen erfbeplanting, minimaal 300 vierkante meter.

Voor bedrijven met overige natuurwaarden (buiten weidevogelgebieden):
• Minimaal 10% van de percelen bestaat uit kruidenrijk grasland en/of percelen waar sprake is van vernatting, eventueel doorgroeiend naar 15% in 5 jaar. Hier geldt een rustperiode tot 15 juni.
• Per bedrijf minimaal 3 % streekeigen landschapselementen groeiend naar 7 of 8 % in 5 jaar.
• Een van de opstallen is toegankelijk voor boerenzwaluw en geschikt om te broeden.
• Legselbeheer op het gehele bedrijf.
• Streekeigen erfbeplanting, minimaal 300 vierkante meter.


 

De biologische melk van Weerribben Zuivel voldoet nu aan strenge criteria zodat boerenlandvogels beter gedijen op de weilanden waar hun koeien grazen. De criteria zijn opgesteld door Vogelbescherming Nederland. Hun zuivel mag daarom ook het logo van Vogelbescherming Nederland dragen.

A2 Volle Jersey Melk
Ideaal om op te schuimen; een heerlijk alternatief voor ‘gewone’ melk! Want deze koemelk is niet helemaal ‘gewoon’. Koemelk bevat eiwit, waarvan 82% caseïne. Vroeger bevatte alle koemelk betacaseïne A2, de zogenaamde oermelk. Eeuwen geleden, als gevolg van migratie en domesticering, vond er bij de Europese rassen een mutatie plaats waardoor de genetische samenstelling in het bètacaseïne eiwit veranderde. Deze nieuwe variant van bètacaseïne is bekend als het eiwit A1-bètacaseïne.
Weerribben Zuivel A2 Jersey melk is van Jersey koeien, die uitsluitend melk leveren met betacaseïne A2. Het bevat daarnaast van nature meer vet en eiwit.

Hier vindt u een aantal leuke weetjes over de grutto, de kievit, de turreluur en andere vogels uit de prachtige Weerribben regio. Er zijn gratis fiets- en wandelroutes die u leiden langs de bloemrijke weides en prachtige natuur. Zo kunt u de boerenlandvogels met eigen ogen aanschouwen. Veel plezier!