Een milieuvriendelijke manier van telen maakt bij bloembollen een groot verschil, want de gangbare bollenteelt is een van de meest vervuilende takken van landbouw.  Ecobulbs worden geproduceerd zonder chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest, zodat zich geen ongewenste stoffen in het milieu kunnen verspreiden. De lucht, de sloot en het grondwater blijven schoon. Bovendien is biologische (bollen)landbouw zuinig met schaarse grondstoffen zoals energie en mineralen. Wie kiest voor biologische bloembollen, steunt de vorm van landbouw die het minst vervuilt en de minste grondstoffen verspilt.

De bollen van Ecobulbs groeien niet alleen op het land maar ook in de tuin prima zonder hulp van chemicaliën. Zij zullen u wekenlang plezier verschaffen, zonder bijsmaak!

TULPEN ALS ÉÉNJARIGE
Als u tulpen als eenjarige planten gebruikt heeft u twee mogelijkheden. De eerste: u haalt de planten met de bollen na de bloei uit de grond en u gooit de bollen weg in de groene bak. De tweede: u probeert de planten na de bloei zo lang mogelijk in goede conditie te houden en u rooit de bollen op als de plant begint af te sterven. De grootste bollen (omtrek meer dan 8 à 9 cm) bewaart u droog en luchtig om ze in de herfst weer te planten (op een andere plek in verband met bodemziektes). Of dit lukt hangt sterk af van de plaatselijke omstandigheden.

ALS SNIJBLOEM
U kunt in uw tuin heel goed een paar vierkante aan snijbloemen telen, ook in uw moestuin in het seizoen dat er toch ruimte over is naast de boerenkool en de prei. Voor de snij kun u 100 tot 150 tulpen op een vierkante meter kwijt. U plant de tulpen wat ondieper dan in de border (ongeveer 2 cm grond boven de bollen), zodat u bij het oogsten de plant met bol en al uit de grond kunt trekken, want de nieuwe bol wordt na de oogts niet groot genoeg.

HOEVE VERTROUWEN
Ecobulbs komen van Hoeve Vertrouwen en huist in ’t Keerpunt te Benningbroek (iets boven Hoorn), daar begonnen ze in 1992 met het verbouwen van biologische bloembollen.

Door minder bollen per vierkante meter te planten, zorgen zij er bijvoorbeeld voor dat het gewas luchtiger groeit. Na een dauwrijke nacht en na regen droogt het gewas sneller op, waardoor schimmelziektes minder kans krijgen. Verder moet er voortdurend scherp worden gecontroleerd op aangetaste planten. Om verspreiding van ziektes te voorkomen wordt elke geïnfecteerde plant verwijderd.

GEZONDE BODEM
Omdat er alleen van organische meststoffen zoals stalmest en compost gebruik wordt gemaakt, is de bodem in het voorjaar minder rijk aan stikstof dan in de gangbare teelt. Met minder planten per vierkante meter wordt voorkomen dat de planten te weinig voeding krijgen. Verder is gebleken dat de bollen die groeien bij een wat minder hoog stikstof gehalte van de bodem minder gevoelig zijn voor een aantal ziektes.