BIODIVERSITEIT • DIERENWELZIJN • LEVENDE BODEM • VITALE VOEDING • LANDBOUW VAN DE TOEKOMST

Biodynamische boeren zien hun bedrijf als een levend organisme, waarbij ze zo weinig mogelijk insleep van buiten willen hebben. Daarom is duurzaamheid bij hen geen trend, maar een diep geworteld DNA. Het Demeter-logo staat hiervoor garant. Kies je voor Demeter, dan kies je voor een gevarieerd menu uit een gevarieerd landschap. Zo draagt u bij aan de vitaliteit van uzelf en uw omgeving. Voor nu én later. Op een biodynamisch bedrijf staat alles met elkaar in verbinding, als een groot voedselweb. Een gezonde bodem, geeft gezond voedsel aan gezonde dieren die zorgen voor de beste kwaliteit voedsel.

 

Biodynamische producten herken je aan het oranje logo van Stichting Demeter

 

BioDynamisch werkende boeren en tuinders hebben gezonde grond en een grote biodiversiteit. Dus geen uitgeputte bodems en ‘groene’ woestijnen door chemisch-synthetische middelen en monoculturen. De BD-boeren zorgen voor een levend, afwisselend landschap – met een verplichting van 10% biodiversiteit op de bedrijven hanteert Demeter de strengste normen – met bloemen en kruiden langs de akkers. Steeds meer boeren houden ook bijen. Dit alles zorgt voor kwetterende vogels en zoemende insecten. Zij laten zien dat we zonder riskante chemische stoffen en bewerkingen kunnen. Zij telen het veevoer voor het grootste deel zelf om ontbossing van grote gebieden elders op de wereld te voorkomen.

Dieren met hoorns, staart en snavel
De dieren staan in dienst van de akkerbouw en ondersteunen de bodemontwikkeling. Er is respect voor de aard en eigenheid van elk dier. Daar passen geen megastallen met extreme vleesrassen bij of koeien waar zoveel mogelijk melk uit gehaald kan worden. Wel een koppel dieren in overeenstemming met de eigen beschikbare voederoppervlakte, soms uitgebreid met een te begrazen aangrenzend natuurgebied. Dat maakt het gebruik van krachtvoer en antibiotica nagenoeg overbodig.

Ze krijgen 100% biologische voeding en de boeren vervormen hen niet: er zijn koeien en geiten mét hoorns, varkens mét staart en kippen mét snavel. Zij hebben een diervriendelijk leven – qua dierenwelzijn gaan Demeter-normen verder dan bio – met een optimaal verblijf met biologisch stro. Weidegang is verplicht en bij de kippen zorgen de aanwezige hanen dat zij zich veilig voelen. De gezonde mest van eigen dieren of van een BD-boer in de buurt gebruiken we op onze akkers. Dat maakt chemie overbodig voor een vruchtbare bodem; de plek waar jouw voeding groeit.

Geen chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen
De bodem wordt goed verzorgd door zuinig om te gaan met meststoffen – Demeter hanteert de strengste normen voor mestgebruik – en door de bodem, compost en gewassen te verrijken met natuurlijke biodynamische preparaten. Dit zorgt voor een evenwichtige groei en een levende bodem. De bodem wordt gevoed met vooral vaste dierlijke mest en compost, zodat de bodem de plant kan voeden. De positieve effecten hiervan zijn in langjarige praktijkproeven aangetoond.

De aarde krijgt voldoende rust om te herstellen, aansluitend op het ritme van de natuur. Door geen chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen te gebruiken – Demeter hanteert de strengste normen wat betreft gewasbeschermingsmiddelen – dragen BD-boeren en tuinders bij aan het schoonhouden van het drinkwater. Dit is mogelijk dankzij de optimale bodemverzorging, wat biodynamische gewassen minder gevoelig maakt voor ziekten en plagen. In de bodems leven tal van wormen en insecten die weer als voeding dienen voor de vogels.

Een levende bodem kan bij weerextremen zowel beter water vast houden (bij aanhoudende droogte) als afvoeren (in geval van extreme regenval) én tegelijk koolstof opslaan. Zo draagt het bodembeheer bij aan de vermindering van klimaatproblemen. BD-landbouw zorgt voor een rijk bodemleven als basis voor volwaardige kwaliteit van voeding, barstensvol leven. Ook in de toekomst.

Met vitale voeding zorg je voor je lichaam en geest
Onbewerkt, vers voedsel  gekweekt in levende bodems zou de basis van ons voedselpatroon moeten vormen, levensmiddelen in de letterlijke betekenis van het woord. Bij Demeter staat het stimuleren van het ‘levende’, beginnend bij het bodemleven, centraal bij het produceren van voedsel.

Na de schijnbaar ‘doodse’winter (wanneer het leven zich terugtrekt in de bodem) volgt steeds een vruchtbare lente. Met hoofd, hart en handen werken onze BD-boeren in dit natuurlijke ritme. Met zo mogelijk zaadvaste rassen en vrij van genetische modificatie krijgen planten de tijd om zich in de volle grond rustig te ontwikkelen in plaats van te worden opgejaagd met kunstmest. Zo krijgen de planten de beschikking over een rijk pallet aan belangrijke nutriënten.

Producten met het Demeter-keurmerk hebben ook na de oogst geen of zo min mogelijk bewerkingen ondergaan. Zo wordt melk niet gehomogeniseerd waardoor de vetstructuur in tact blijft. Voor de bereiding van andere producten zijn alleen kruiden, specerijen en pure extracten toegestaan. Hiermee zorgt Demeter voor pure, volwaardige voeding.

Waarde creëren voor mens en aarde
Waarde is bij Demeter meer dan een uitdrukking van geld (economisch gewin). Waarde is afgeleid van ‘waarderen’, gericht op wederzijds belang en samenwerking. Leidraad is dat iedereen die waarde toevoegt in de voedselketen hier de juiste waardering voor ontvangt.

Aandacht, zorg, respect voor en verbondenheid van natuur, mens en dier zijn de grondpijlers van het bestaan. De BD-boerderijen zijn geen fabrieken waar je kunt uitrekenen hoeveel productie je moet draaien. Zij werken samen met de natuur en dat betekent geven en nemen. Daarom hangt een ‘eerlijke’ prijs niet af van één oogst.  Boer, leverancier, winkel en consument nemen samen de verantwoordelijkheid in goede én slechtere tijden. Dit geeft de boer zekerheid en de mogelijkheid te investeren in de bodem en het zaad. Doordat het gesprek wordt aangegaan over ieders verbondenheid met de missie voor een toekomstbestendige en levende landbouwcultuur, krijgt u als consument uiteindelijk ook echte ‘waar’ voor uw geld.

Demeter werkt aan deze cultuur waarin het creëren van waarde voor mens en aarde centraal staat via Collegiale toetsingsgesprekken tussen boeren en handelsgesprekken met producenten en handelaren. De BD-boeren gaan voor een betere wereld terug naar de bron: een robuust, weerbaar landbouwsysteem dat rendabel is voor nu én later.

BARSTENSVOL LEVEN
Bij het produceren van Demeter producten draait het allemaal om bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit. Dat betekend dat de bodem gezond is door de aanwezigheid van mineralen, wormen en andere insecten. Het grondwater is schoon en er wordt bewust niet veel bemest. Ziet u op de akkers en weilanden naast gras ook kruiden, bloemen, bijen, vlinders en vogels zoals leeuweriken en geelgorzen, dan wordt er geboerd met veel biodiversiteit. Voor bd-boeren is deze samenhang van vogels, insecten en de rijke bodem een indicatie voor de kwaliteit van melk en vlees. Want het is die rijke bodem die u op uw bord heeft liggen.

Op Stichting Demeter leest u meer over biodynamische producten en vertellen de bd-boeren over hun werkmethode. Of vraag ons in de winkel naar het assortiment met het Demeter keurmerk.