Geef de dieren bij Stichting AAP een nieuw en goed leven!
Verzamel mobieltjes en cartridges en deponeer ze in de inzamelbox bij ons in de winkel.

De opbrengst van de ingezamelde producten komt ten goede aan hun opvang, herstel en verzorging. Ze verdienen het zo!

Let op als u iets in de box stopt, want helaas kan niet alles worden ingezameld. Op de box staat alle info, bedankt!

Wat doet AAP?
Dierenwelzijn staat nog altijd sterk onder druk. Veel exotische dieren leiden geen dierwaardig leven en menselijk handelen (denk aan illegale handel, particulier bezit, exploitatie in entertainment of onderzoek) is daar vaak de oorzaak van. Bij AAP worden de dieren opgevangen en verbeteren ze op een duurzame manier het welzijn van apen en andere zoogdieren.

De dieren die bij AAP binnenkomen zijn vaak verwaarloosd, zowel qua verzorging als sociale omgeving. Bij AAP krijgen zij de professionele zorg die zij nodig hebben, zodat ze weer ‘dier’ kunnen zijn. Deze verzorging is onder te verdelen in drie categorieën: veterinaire zorg, voeding en gedrag.

Het uiteindelijke doel is om de dieren die AAP opvangt te herplaatsen naar een geschikt adres waar ze de rest van hun leven onder goede omstandigheden kunnen doorbrengen.

Met de kennis die AAP opdoet bij de opvang, rehabilitatie en herplaatsing leveren ze een grote bijdrage aan de welzijnsverbetering van uitheemse dieren.