Afval verwerken is een kunst

Posted by on feb 23, 2016 in Alles | No Comments

Ocean Sole flipflop-beesten
Ocean Sole maakt dierenbeelden van teenslippers

We zijn erg gecharmeerd van de Ocean Sole dierenbeelden uit Kenia. Van teenslippers worden grotere en kleinere dierfiguren gemaakt en verkocht. De organisatie verzamelt en verwerkt afgedankte teenslippers die anders met name in zee zouden belanden, over de hele wereld komt (plastic) afval in zee terecht en bestaan er dumpplekken waar ook vaak westers afval terecht komt. Bewustwording van onze afvalverwerking komt gelukkig ook over de hele wereld voor. Ocean Sole draagt in Kenia bij aan het verspreiden van de afvalboodschap: laten we zoveel als kan recyclen, zee en stranden zo goed als mogelijk schoonhouden en onze ogen openen voor de hoeveelheid afval wat wij produceren.

Naast kennisoverdracht creëert de organisatie werkgelegenheid in Naïrobi. Veertig procent van de bevolking is werkloos. Daarvan is het overgrote gedeelte laag- of ongeschoold en ongeletterd. In Naïrobi zijn honderd werkplekken en daarnaast is er een grote groep mensen die betaald worden voor het verzamelen van afgedankte teenslippers.

Het maken van ’teenslipper-kunstwerken’ biedt kunstenaars een alternatief voor houtsnijwerk waardoor houtkap wordt beperkt. De houten beelden waren populaire objecten voor toeristen. Door over te stappen op teenslippers als basismateriaal hoeft er voor hen geen hardhout meer gekapt te worden.

Vier mooie punten waardoor de beesten nog meer indruk maken: minder afval in het milieu, verspreiding van de goede boodschap, werkgelegenheid en minder houtkap. Maar daar komt de ‘maar’. Een kritisch artikel van Robin van Wechem (groendoen column in de Volkskrant) maakt het toch iets ingewikkelder om het huis op te vrolijken met een flipflop-beest.

De teenslippers worden eerst schoongemaakt en geslepen om ze tot een blok te verlijmen. De lijm is niet ecologisch en kan schadelijk zijn voor de werknemers. Als het slijpafval niet goed wordt opgevangen komt de polyurethaanstof (microplatics) in het milieu. Weekmakers kunnen nog in het plastic zitten wat de werknemers ook binnen kunnen krijgen als het werk niet veilig wordt gedaan. Verder kun je je afvragen wat de organisatie gaat doen als er geen teenslipper-afval meer is? Overstappen op ander restafval waarbij er toch iets geproduceerd moet worden? En er is dan minder houtkap voor de kunsten, het meerendeel van de groeiende bevolking kookt nog steeds op hout.

En wat doen we met de Westerse hypocrisie? In het artikel wordt Jan Andries van Franeker (Imares, onderzoekscentrum voor mariene ecpsystemen) gequote “Wij exporteren allerlei plastic verpakkingsmateriaal naar ontwikkelingslanden terwijl we weten dat de gebrekkige of ontbrekende afvalinzameling tot ernstige milieuvervuiling zal leiden.”

Meer feiten en cijfers op nicmic.nl, zij verkopen de dieren van Ocean Sole, om uw eigen afweging te kunnen maken.